Proč monitorovat vozidla?

Provozování vozidel s sebou nese vedle právní odpovědnosti i celou řadu finančních nákladů. K jejich optimalizaci či dosažení potřebné míry efektivity je zcela nezbytné mít pokud možno co nejvíce informací. Sledování, nebo chceme-li monitorování, v nás vzbuzuje pocit jakési restrikce, ať již preventivní či následné. A je tomu přesně tak. V nákladech na provoz vozidla hrají podstatnou úlohu takové veličiny, jakými jsou mzda řidiče, spotřeba paliva, servisní náklady...

V době digitalizace a existence přenosu informací přes družice se není co divit, že existuje celá řada systémů dovolujících sledovat pohyb vozidla s vysokou mírou přesnosti. A co víc, díky konstrukční architektuře elektrických a elektronických systémů moderních automobilů lze na dálku snímat celou řadu provozních hodnot jednotlivých agregátů. Ještě nedávno jsme bývali unešeni z toho, že závodní týmy formule 1 mají tzv. on-line k dispozici stav a chování motorů monopostů v průběhu závodu nejen v boxech, ale také ve svých sídlech, mnohdy tisíce kilometrů vzdálených od závodních okruhů. Dnes je zcela běžné, že odpovídajícím způsobem vybavené nákladní vozidlo „hlásí“ svoji polohu a stav jízdy téměř z kteréhokoliv místa na zeměkouli. Monitoring, i když s sebou z hlediska sledovaných jednotlivců nese problematiku etiky sdílení a využívání informací, výrazně přispívá nejen k efektivitě, v našem případě silniční dopravy, ale také k její vyšší bezpečnosti, a koneckonců k nižší, optimalizované zátěži životního prostředí.

Monitoring je zkrátka nevyhnutelný.